Η λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα είναι πρωινή, και θα

παραμείνουν κλειστά από 1η έως και 15η Αυγούστου. Το ωράριο λειτουργίας από την

1η Ιουλίου έως και 31η Αυγούστου θα είναι από 9.οο π.μ. έως 15.οο μ.μ.

 


Εθνικό Πλαίσιο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας.

Το Ι.Ε.Κ. Κομοτηνής, ως φορέας παροχής δια βίου μάθησης, συμμετέχει στην Πιλοτική εφαρμογή του Eθνικού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας π3 .

Το αποτέλεσμα της πιλοτικής εφαρμογής θα είναι, μεταξύ άλλων, η πρώτη αναθεωρημένη έκδοση του Εθνικού Πλαισίου π3, στην οποία θα έχουν ενσωματωθεί οι προτάσεις βελτίωσης που θα υποβάλλει το ΙΕΚ.

Τί είναι το Eθνικό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας (π3) ;

Περισσότερα για το Εθνικό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας ...