Εθνικό Πλαίσιο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας.

Το Ι.Ε.Κ. Κομοτηνής, ως φορέας παροχής δια βίου μάθησης, συμμετέχει στην Πιλοτική εφαρμογή του Eθνικού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας π3 .

Το αποτέλεσμα της πιλοτικής εφαρμογής θα είναι, μεταξύ άλλων, η πρώτη αναθεωρημένη έκδοση του Εθνικού Πλαισίου π3, στην οποία θα έχουν ενσωματωθεί οι προτάσεις βελτίωσης που θα υποβάλλει το ΙΕΚ.

Τί είναι το Eθνικό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας (π3) ;

Περισσότερα για το Εθνικό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας ...