Πιστοποίηση
Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2016 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 13 Ιούνιος 2016 17:20

Για να δείτε την Ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2016 (Εξεταστικά Κέντρα)πατήστε εδώ

 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 09 Μάιος 2012 15:37

Οι εκπαιδευτές που υπηρετούν στο Ι.Ε.Κ. το τρέχον εξάμηνο ή υπηρέτησαν κατά το προηγούμενο εξάμηνο κατάρτισης και επιθυμούν να συμμετέχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2011 ως Επιτηρητές, Εξεταστές Πρακτικού Μέρους, Εξεταστές Φυσικώς Αδυνάτων και Βαθμολογητές, μπορούν να συμπληρώσουν το υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας για ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Για κατέβασμα Πατήστε ΕΔΩ).

Οι εκπαιδευτές θα καταθέσουν στο Ι.Ε.Κ., Φάκελο Υποψηφιότητας για ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ο οποίος θα περιλαμβάνει με αρίθμηση όλων των σελίδων τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα:

  1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας.
  2. Συνοπτικό Βιογραφικά Σημείωμα.
  3. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
  4. Αντίγραφο αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας στην οποία επιθυμεί να συμμετάσχει ως εξεταστής Πρακτικού Μέρους, εξεταστής Φυσικώς Αδυνάτων και Βαθμολογητής.

Προθεσμία υποβολής Φακέλων Υποψηφιότητας η 15-05-2012

 
Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων αποφοίτων Ι.Ε.Κ για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, 1ης Περιόδου 2011 PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 25 Απρίλιος 2012 13:59

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει ότι

από 30/4/2012 έως και τις 15/5/2012

έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης όσοι έλαβαν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ) έως τις 31-12-2011.

Πατήστε για την Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήσεων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης 1ης Περιόδου 2011

Πατήστε για την Απόφαση του Προγραμματισμού Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης 1ης Περιόδου 2011

 
Χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 13 Δεκέμβριος 2011 12:00

Αιτήσεις από τους επιτυχόντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματική Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. περιόδου 2010 Α΄ καθώς και από επιτυχόντες προηγούμενων περιόδων που επιθυμούν να τους χορηγηθεί Βεβαίωση Πιστοποίησης, θα αποστέλλονται από τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011 στην έδρα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. ΙΩΝΙΑ ή μέσω FAX στο 210 2709142.

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης εκδίδεται για όσους εξεταζόμενους έχουν επιτύχει και στα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και δικαιούνται Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Πιστοποιητικό Επιπέδου Ι.

Πατήστε εδώ για το υπόδειγμα της Αίτησης.

 
Ανακοίνωση για τους συμμετέχοντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιόδου 2010 Α που επιθυμούν να λάβουν γνώση του γραπτού τους δοκιμίου. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2011 14:14

Αιτήσεις από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης κι επιθυμούν να λάβουν γνώση του γραπτού τους δοκιμίου με επίδειξη σε φωτοτυπία, υποβάλλονται από τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011 μέχρι και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011, στην έδρα της Περιφερειακής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.) στην οποία υπάγεται το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης των ενδιαφερομένων.

Η επίδειξη του γραπτού δοκιμίου σε φωτοτυπία θα είναι δυνατή από 1/2/2012 έως και 29/2/2012, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που καταρτίζεται για το σκοπό αυτό κι ανακοινώνεται από την αρμόδια Π.Ε.Ε.Π. Κάθε υποψήφιος οφείλει να επικοινωνεί με την Π.Ε.Ε.Π. όπου υπέβαλε αίτηση, προκειμένου να ενημερώνεται για την ακριβή μέρα κατά την οποία θα λάβει γνώση του γραπτού του.

Οι ανήλικοι ενδιαφερόμενοι κατά την ημέρα επίδειξης του γραπτού τους μπορούν να συνοδεύονται, εφόσον το επιθυμούν, από το γονέα η τον κηδεμόνα τους.

Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης ή επανεξέτασης γραπτού δοκιμίου.

 
Απότελεσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης της περιόδου 2010 Α PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2011 09:54

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει σήμερα 21/11/2011 τα αποτελέσματα του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης της περιόδου 2010 Α για όλες τις ειδικότητες.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων, θα μπορούν να βρίσκουν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα http://www.eopp.gov.gr/index.php/exams/results πληκτρολογώντας τον Αριθμό Μητρώου Καταρτιζομένου (Α.Μ.Κ.) και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, όπως ακριβώς έχει αναγραφεί στην αίτηση συμμετοχής τους.

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης κοινού (HelpDesk) 210-2709036.

Οι επιτυχόντες και στα δύο μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης της περιόδου 2010 Α θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά τις 10/12/2011. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 04 Ιούλιος 2011 13:37

Οι ώρες εξέτασης του Πρακτικού Μέρους είναι: Από 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. και από 13:00 μ.μ. έως 16:00 μ.μ.(ανάλογα την ομάδα και την ειδικότητα που εξετάζεται).

 

Περισσότερα...
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 01 Ιούλιος 2011 21:54

Το πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ περιόδου 2010 έχει ως εξής:

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>