Η λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα είναι πρωινή, και θα

παραμείνουν κλειστά από 1η έως και 15η Αυγούστου. Το ωράριο λειτουργίας από την

1η Ιουλίου έως και 31η Αυγούστου θα είναι από 9.οο π.μ. έως 15.οο μ.μ.

 


Εκπαιδευτές
Έντυπα Εκπαιδευτών PDF Εκτύπωση E-mail
 
Καθήκοντα PDF Εκτύπωση E-mail

Αμέσως μετά την ανάθεση της διδασκαλίας

Μελετούν το εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας, καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας τους τα απαιτούμενα διδακτικά βοηθήματα και εποπτικά μέσα διδασκαλίας, σε συνεργασία με τον Αν/τή Δ/ντή τους εκπαιδευτές που διδάσκουν το ίδιο μάθημα στο ίδιο ή σε άλλο τμήμα. Τυχόν ατομικές παρατηρήσεις τους επί του αναλυτικού προγράμματος τις υποβάλλουν εγγράφως στο αρμόδιο τμήμα του ΟΕΕΚ δια του ΙΕΚ. Οι εργαστηριακοί εκπαιδευτές καταγράφουν τα απαιτούμενα εργαλεία, υλικά και πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων και ορίζουν τα ελάχιστα όρια απαιτούμενης ποσότητάς τους, ώστε να αρχίσει η διδασκαλία δεξιοτήτων. Για τα εργαστηριακά και μικτά μαθήματα συντάσσουν φύλλο πληροφοριών, εφόσον δεν έχουν εκδόσει σημειώσεις τους και φύλλο έργου. Αντίγραφα καταθέτουν στην γραμματεία του ΙΕΚ.

Περισσότερα...
 
Διαδικασία Πρόσληψης PDF Εκτύπωση E-mail
  1. Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΙΕΚ είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού με ωριαία αντιμισθία. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται από σχετικούς πίνακες που συντάσσονται κατά ΙΕΚ για κάθε εξάμηνο κατάρτισης. Η σύνταξη των πινάκων αυτών ολοκληρώνεται πριν την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου και ισχύουν για το επόμενο εξάμηνο κατάρτισης.
Περισσότερα...