Απόφοιτοι
Πιστοποίηση PDF Εκτύπωση E-mail

Μαζί με τις αιτήσεις που είναι έντυπες και χορηγούνται από τα Ι.Ε.Κ. στα οποία υποβάλλονται, συνυποβάλλονται από τους υποψηφίους και:

Περισσότερα...
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα PDF Εκτύπωση E-mail

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης καθορίζονται με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού ΕΘνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

Περισσότερα...