Πρόταση Λειτουργίας Νέων Ειδικοτήτων στο Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής για το έτος κατάρτισης 2017-2018 PDF Εκτύπωση E-mail

Το Δ.ΙΕΚ Κομοτηνής προκειμένου να υποβάλει τον Ιούλιο 2017 την εισήγησή του στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) για τη λειτουργία νέων ειδικοτήτων το έτος κατάρτισης 2017-2018, ζητά τις προτάσεις όλων των ενδιαφερομένων υποψηφίων καταρτιζόμενων που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κομοτηνής. Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να συμπληρώσετε στο ερωτηματολόγιο και να προτείνετε από μία (1) έως πέντε (5) ειδικότητες που επιθυμείτε για να φοιτήσετε τον Οκτώβριο 2017.

Τι είναι το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Το Δ.ΙΕΚ είναι μεταδευτεροβάθμια εκπαιδευτική δομή και παρέχει υψηλού επιπέδου αρχική επαγγελματική κατάρτιση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας
Στο Δ.ΙΕΚ εγγράφονται απόφοιτοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και απόφοιτοι Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)
Η φοίτηση στο Δ.ΙΕΚ είναι ΔΩΡΕΑΝ, διετής (4 εξάμηνα) και σε απογευματινό ωράριο
Οι άνδρες καταρτιζόμενοι στο Δ.ΙΕΚ δικαιούνται απαλλαγή στράτευσης
Στους αποφοίτους Δ.ΙΕΚ χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 4 εξαμήνων και της Πρακτικής Άσκησης-Μαθητείας
Οι απόφοιτοι Δ.ΙΕΚ, μετά από εξετάσεις Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ, λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5, αναγνωρισμένο σε Ελλάδα και Ευρώπη (ΕΕ)
Το Δίπλωμα μοριοδοτείται σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με 150 μόρια στην κατηγορία ΔΕ