-->

Aπό την 1η Σεπτεμβρίου ισχύει ωράριο λειτουργίας από 13:οο μμ έως 21:οο μμ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Δ.ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Powered by Joomla!

Πρόοδος και Χαρακτηρισμός φοίτησης PDF Εκτύπωση E-mail

Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 5954/3-06-2014 Υ.Α του ΥΠΠΕΘ με θέμα: Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και ΑΔΑ: 7ΟΕΡ9-ΧΨΟ ισχύει:

Αρθρο 20 - Πρόοδος καταρτιζόμενου

Άρθρο 21 - Χαρακτηρισμός Φοίτησης

1. Ο καταρτιζόμενος εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον δεν υποχρεούται σε
επαναπαρακολούθηση μαθήματος και συντρέχει μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον πέντε (5).
β) Υστερεί σε ένα μόνο μάθημα, ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του εξαμήνου,
συμπεριλαμβανομένης και αυτής που υστέρησε, είναι τουλάχιστον έξι (6).

2. Στην ανωτέρω περίπτωση 1β, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα
που υστέρησε, στην εξεταστική περίοδο του εξαμήνου που παρακολουθεί εντός επτά (7) ημερών.
Η βαθμολογία της εξέτασης αυτής, σε περίπτωση που είναι ίση ή μεγαλύτερη του 5, είναι η νέα
τελική βαθμολογία στο μάθημα.

3. Εάν η νέα βαθμολογία δεν είναι τουλάχιστον πέντε (5), ο καταρτιζόμενος αποκτά δικαίωμα
εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο, αλλά υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε
στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο. Στην περίπτωση που η βαθμολογία είναι εκ νέου κάτω
του πέντε (5), υποχρεούται να επαναπαρακολουθήσει το μάθημα.

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επαναλάβει την κατάρτιση μόνο
στα μαθήματα του εξαμήνου στα οποία υστέρησε.

5. Εάν στο ΙΕΚ δε λειτουργεί τμήμα ειδικότητας και εξαμήνου σε μάθημα του οποίου ο
καταρτιζόμενος υστέρησε σε βαθμολογία ή είχε ανεπαρκή κατάρτιση, δίδεται η δυνατότητα για
την παρακολούθηση των μαθημάτων ο καταρτιζόμενος να εντάσσεται σε τμήμα ειδικότητας
αντιστοίχου εξαμήνου όπου διδάσκονται τα μαθήματα που οφείλει να παρακολουθήσει ή το ΙΕΚ
να δημιουργεί ειδικό τμήμα πρόσθετης κατάρτισης, για τον καταρτιζόμενο ή τους
καταρτιζόμενους, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με τις παραπάνω δυνατότητες.

Άρθρο 21 - Χαρακτηρισμός Φοίτησης
1. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα.

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε
αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δεκαπέντε 15% του συνόλου των προβλεπομένων
ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον
πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση της Διοίκησης του ΙΕΚ, το προαναφερθέν
όριο μπορεί να αυξάνεται κατά 5% ανά μάθημα, αλλά σε καμία περίπτωση το σύνολο των
απουσιών όλων των μαθημάτων στο εξάμηνο κατάρτισης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι
20% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών κατάρτισης.

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

5. Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των καταρτιζομένων γίνεται μετά τη λήξη της διδασκαλίας των
μαθημάτων του εξαμήνου και πριν από τις τελικές εξετάσεις. Η Διοίκηση του ΙΕΚ ανακοινώνει τα
αποτελέσματα του χαρακτηρισμού της φοίτησης στους καταρτιζόμενους την επομένη της λήξης
της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου, με σκοπό να συμμετέχουν όσοι δικαιούνται στις
τελικές εξετάσεις.

6. Εάν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, κάποιος καταρτιζόμενος συμπληρώσει ανά μάθημα
αριθμό απουσιών μεγαλύτερο όσων προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος
άρθρου, η Διοίκηση του ΙΕΚ με απόφαση του Διευθυντή διακόπτει πάραυτα τη φοίτησή του. Σε
περίπτωση καταρτιζόμενου υπόχρεου στρατιωτικής θητείας, ενημερώνεται το αρμόδιο
Στρατολογικό Γραφείο.

7. Ο καταρτιζόμενος δεν έχει δικαίωμα προσέλευσης στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου
κατάρτισης των μαθημάτων στα οποία η φοίτησή του χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκής. Τα
μαθήματα αυτά υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου, χωρίς δικαίωμα εγγραφής του στο
επόμενο εξάμηνο.

8. Καταρτιζόμενος στο αρχικό εξάμηνο κατάρτισης του οποίου η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα
χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, υποχρεούται, προκειμένου να επανεγγραφεί, να επανεπιλεγεί με τις
διαδικασίες του παρόντος κανονισμού.