-->

Aπό την 1η Σεπτεμβρίου ισχύει ωράριο λειτουργίας από 13:οο μμ έως 21:οο μμ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Δ.ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Powered by Joomla!

Φοίτηση PDF Εκτύπωση E-mail

Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 5954/3-06-2014 Υ.Α του ΥΠΠΕΘ με θέμα: Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και ΑΔΑ: 7ΟΕΡ9-ΧΨΟ ισχύει στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ σχετικά με τη ΦΟΙΤΗΣΗ:

Άρθρο 9 - Έτος και εξάμηνα κατάρτισης

Άρθρο 10 - Διάρκεια μαθημάτων - Παρουσίες - Αριθμός εκπαιδευτών

Άρθρο 11 - Διακοπές, αργίες

Άρθρο 16 - Απαλλαγές μαθημάτων

Αναλυτικότερα :

 

Άρθρο 9 - Έτος και εξάμηνα κατάρτισης
1. Το διδακτικό έτος στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) άρχεται την 1η Οκτωβρίου
και, σε περίπτωση Σαββάτου ή Κυριακής, μετατίθεται την αμέσως επόμενη Δευτέρα και λήγει την
30η Ιουνίου εκάστου έτους. Περιλαμβάνει, δε, δύο εξάμηνα φοίτησης έκαστο, το ανώτερο 300
ωρών κατάρτισης. Για το χειμερινό εξάμηνο οι εγγραφές, οι ανανεώσεις εγγραφών και οι
κατατάξεις στους ανωτέρω φορείς πραγματοποιούνται από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 30η
Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, ενώ οι εγγραφές για τις ειδικότητες που πραγματοποιούνται το
εαρινό εξάμηνο πραγματοποιούνται από την 15η Ιανουαρίου έως και την παραμονή έναρξης του
εαρινού εξαμήνου εκάστου έτους (άρθρο 47, παρ. 8 του ν. 4264/2014 (Α? 118)).

2. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα
θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες
ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής
Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Η φοίτηση δύναται να άρχεται κατά το
χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο για αποφοίτους δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής
εκπαίδευσης ή και αποφοίτους ανωτέρων από αυτή βαθμίδας ή και αποφοίτους ΣΕΚ. Το πέμπτο
εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα παράλληλα κατά τη διάρκεια του τρίτου
και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε
τριάντα (30) καταρτιζόμενους, σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και μεικτά μαθήματα (άρθρο 47,
παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α? 118)).

3. Η κατάρτιση κάθε εξαμήνου θεωρείται πλήρης, όταν έχουν συμπληρωθεί οι προβλεπόμενες
από το πρόγραμμα σπουδών ώρες. Σε περίπτωση κατά την οποία, σε ένα ή περισσότερα Ι.Ε.Κ. δεν
πραγματοποιηθεί κατάρτιση, συνολικά ή σε επίπεδο θεματικής ενότητας, για οποιοδήποτε λόγο,
παρατείνεται αντίστοιχα η κατάρτιση του εξαμήνου με απόφαση του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και μόνον σε
εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις.

4. Οι ώρες κατάρτισης εκάστου εξαμήνου δύνανται να εκτείνονται σύμφωνα με τα ωρολόγια
προγράμματα από δώδεκα (12) έως και δεκαπέντε (15) εβδομάδες, αρκεί να ολοκληρώνεται
αποκλειστικά την 15η Φεβρουαρίου το χειμερινό εξάμηνο και την 30η Ιουνίου το εαρινό εξάμηνο.

5. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες, δύναται όμως να
αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου κατά 30%, ήτοι μπορεί να κυμαίνεται από
δεκατέσσερις (14) έως και είκοσι έξι (26) ώρες ανά εβδομάδα.

6. Κατά τη συμπλήρωση κάθε εκατό (100) διδακτικών ωρών κατάρτισης, θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος από το ωρολόγιο πρόγραμμα αριθμός των θεωρητικών,
εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων. Κατά την ολοκλήρωση των ωρών κατάρτισης ανά
εξάμηνο, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο της αναλογίας των προβλεπόμενων
θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων.

Άρθρο 10 - Διάρκεια μαθημάτων - Παρουσίες - Αριθμός εκπαιδευτών
1. Η κατάρτιση περιλαμβάνει μαθήματα:
α) Θεωρητικά: Θεωρητικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποίων η διδασκαλία
πραγματοποιείται από έναν εκπαιδευτή, μόνον σε αίθουσες διδασκαλίας και έχουν ως σκοπό να
αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για να κατανοήσουν το
γνωστικό αντικείμενο της κατάρτισής τους.
β) Εργαστηριακά: Εργαστηριακά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα εκείνα τα οποία αποβλέπουν
στην εμπέδωση του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης και στην απόκτηση δεξιοτήτων,
πραγματοποιούνται δε αποκλειστικά στους εργαστηριακούς χώρους ενώ δύναται να παρέχονται
στο σύνολο ή σε μέρος των εγγεγραμμένων φοιτούντων κάθε τμήματος.
γ) Μικτά: Μικτά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα που απαιτούν ταυτόχρονη θεωρητική κατάρτιση
και απόκτηση δεξιοτήτων.

2. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθορίζεται σε 45 λεπτά. Ο
μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης.
Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων ή του εργαστηριακού μέρους των μικτών
μαθημάτων είναι δυνατό να γίνεται συνεχόμενη μέχρι τρεις (3) ώρες.

3. Μετά την είσοδο του εκπαιδευτή στην αίθουσα διδασκαλίας ή στον εργαστηριακό χώρο, δεν
επιτρέπεται η είσοδος καταρτιζομένων.

4. Οι παρουσίες λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ώρα κατάρτισης κατά την έναρξή της και με
ευθύνη του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών.

5. Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά εκπαιδευτή, καθορίζεται σε τριάντα (30) άτομα τόσο
σε θεωρητικά όσο και σε μικτά μαθήματα, δύναται όμως να προσαυξάνεται κατά 10%, με σκοπό
τη σωστή κατανομή των καταρτιζομένων. Όταν ο αριθμός των καταρτιζομένων σε έκαστο
εργαστηριακό μάθημα υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15), τότε δύναται να τοποθετηθεί δεύτερος
εκπαιδευτής και εφόσον αυτό προβλέπεται από τον αντίστοιχο οδηγό σπουδών.

6. Τα εργαστηριακά μαθήματα τα οποία διενεργούνται εκτός χώρου Ι.Ε.Κ., δύνανται να
λειτουργούν σε τμήματα με μικρότερο αριθμό καταρτιζομένων και με ελάχιστο αριθμό επτά (7),
μετά από απόφαση του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ.., σε κάθε άλλη περίπτωση χρειάζεται έγκριση της
Γ.Γ.Δ.Β.Μ..

Άρθρο 11 - Διακοπές, αργίες
Κατάρτιση και πάσης φύσεως διαδικασίες κατάρτισης δε γίνονται κατά τις εορτές, τις επίσημες
αργίες και τις διακοπές, καθώς επίσης και τις ημέρες τοπικών αργιών λόγω θρησκευτικών εορτών
ή επετείων.

Άρθρο 16 - Απαλλαγές μαθημάτων
1. Σε περίπτωση που υποψήφιος καταρτιζόμενος διαθέτει πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ και
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, απαλλάσσεται από τα αντίστοιχου
επιπέδου σχετικά μαθήματα, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών. Ο υποψήφιος
καταρτιζόμενος δεν απαλλάσσεται από την ειδική ορολογία σε ξένη γλώσσα, με εξαίρεση τα
αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο.

2. Δίνεται στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα απαλλαγής από τα μαθήματα στα οποία
διαθέτουν πιστοποιημένο προσόν, μη εξαιρουμένων των εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων,
κατόπιν αίτησής τους στο οικείο ΙΕΚ και απόφασης του Διευθυντή, εφόσον προβλέπεται από τους
οδηγούς σπουδών.