-->

Aπό την 1η Σεπτεμβρίου ισχύει ωράριο λειτουργίας από 13:οο μμ έως 21:οο μμ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Δ.ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Powered by Joomla!

Διαδικασία Πρόσληψης PDF Εκτύπωση E-mail
  1. Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΙΕΚ είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού με ωριαία αντιμισθία. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται από σχετικούς πίνακες που συντάσσονται κατά ΙΕΚ για κάθε εξάμηνο κατάρτισης. Η σύνταξη των πινάκων αυτών ολοκληρώνεται πριν την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου και ισχύουν για το επόμενο εξάμηνο κατάρτισης.
  2. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες του ημερήσιου τύπου και γίνεται πρόσκληση των ενδιαφερομένων να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο ΙΕΚ μέσα σε τακτή προθεσμία.

  3. Ο Διευθυντής του ΙΕΚ, μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας προβαίνει στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και στη συνέχεια καταρτίζει πίνακες υποψηφίων κατά ειδικότητα στους οποίους περιλαμβάνονται μόνο οι υποψήφιοι που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν υποβάλει την αίτηση τους εμπρόθεσμα. Οι πίνακες αυτοί μαζί με τις αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά, που ορίζονται με την προκήρυξη, τίθενται υπόψη Επιτροπής που  αποτελείται από ένα εκπρόσωπο της ΙΔΕΚΕ   τον Υποδ/ντη  και τον Διευθυντή του ΙΕΚ . Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος που υπηρετεί στο ΙΕΚ.

  4. Η Επιτροπή, κατά την κρίση της, εκτιμά την καταλληλότητα εκείνων που πρόκειται να απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές και τουςκατατάσσει, κατά σειρά, σε πίνακες οι οποίοι υπογράφονται από όλα τα μέλη και τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

  5. Οι πίνακες αυτοί ισχύουν για το εξάμηνο κατάρτισης για το οποίο έχουν συνταχθεί και βάσει αυτών καθώς και των εκπαιδευτικών αναγκών του οικείου ΙΕΚ, γίνεται η πρόσληψη του ωρομισθίου προσωπικού με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο και τον Διευθυντή του οικείου ΙΕΚ ειδικής σύμβασης στην οποία καθορίζονται οι όροι, οι προυποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια απασχόλησης του προσλαμβανομένου.

  6. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων προκύψει η ανάγκη πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότητας που δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες η ειδικότητα της οποίας οι υποψήφιοι έχουν ήδη προσληφθεί ή έχουν ανακαλέσει την αίτηση τους, ο Διευθυντής του οικείου ΙΕΚ προβαίνει στην απ΄ευθείας ανάθεση ωριαίας διδασκαλίας, με την υπογραφή της σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου, σε υποψηφίους που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

  7. Η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ανάληψη διδασκαλίας μαθημάτων σε ΙΕΚ από Διευθυντή ή Υποδιευθυντή ΙΕΚ δεν επιτρέπεται.

  8. Στην σύμβαση που καταρτίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 5 προστίθεται τρεις (3) επιπλέον ώρες για κάθε επιτήρηση γραπτής εξέτασης και μέχρι δώδεκα (12) ώρες συνολικά για κάθε εξεταστική περίοδο. Ο ωρομίσθιος εκπαιδευτής του εξεταζόμενου μαθήματος αμοίβεται επιπλέον για όσες ώρες διαρκεί η τελική εξέταση του μαθήματος του.