Πιστοποίηση PDF Εκτύπωση E-mail

Μαζί με τις αιτήσεις που είναι έντυπες και χορηγούνται από τα Ι.Ε.Κ. στα οποία υποβάλλονται, συνυποβάλλονται από τους υποψηφίους και:

  1. Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).
  2. Μία πρόσφατη φωτογραφία.
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης.
  4. Γραμμάτιο είσπραξης (παράβολο) εξέταστρων 44.00 Euro για το θεωρητικό και 44,00 Euro για το πρακτικό μέρος (Εμπορική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού 84493023).

Οι υποψήφιοι που προσκομίζουν φωτοτυπίες των ανωτέρω δικαιολογητικών θα πρέπει να επιδεικνύουν, ταυτόχρονα, και τα πρωτότυπα

Όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση, θα μπορούν να παραλαμβάνουν τον Κανονισμό Κατάρτισης της ειδικότητάς τους, ένα μήνα πριν την εξέταση στο θεωρητικό μέρος της ειδικότητάς τους, από το Ι.Ε.Κ. όπου έκαναν αίτηση.