2012-2013 Χριστουγεννιάτικες Κατασκευές PDF Εκτύπωση E-mail

Κατασκευές από το Τμἠμα Προσχολικής  Αγωγής Ημερήσιας Ανάγκης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες

Χριστουγεννιάτικες κάρτες και στολίδια κατασκευασμένα από τους σπουδαστἐς και τους εκπαιδευτές του τμήματος.

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ 1