Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
AA ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (AA DIEK116)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (DIEK202)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΑΠΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (DIEK138)Open e-class administrator
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ eclass (DIEK111)Open e-class administrator
Συμβουλευτική και Σταδιοδρομία (DIEK191)Open e-class administrator