Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
AA ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (AA DIEK116)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ (SDO B133)ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΡΕΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ eclass (DIEK111)Open e-class administrator