Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΣΤ (DIEK116)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ eclass (DIEK111)Open e-class administrator